Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:    11.01.2019г.

Край на курса:                       18.01.2019г.

или

Начало на следващ курс:    25.01.2019г.

Край на курса:                       01.02.2019г.

ИЗПИТ: В края на всеки месец.