Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:    17.01.2020г.

Край на курса:                       24.01.2020г.

ИЗПИТ: В края на всеки месец.