Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:    09.03.2018г.

Край на курса:                       16.03.2018г.  

или

Начало на следващ курс:     23.03.2018г.

Край на курса:                        30.03.2018г.  

ИЗПИТ: В края на всеки месец.