Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА

  БЕЗПЛАТНИ    ПРАВНИ,    СЧЕТОВОДНИ   И   ДАНЪЧНИ     КОНСУЛТАЦИИ   

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА 

 

Начало на  курс:        09.08.2024г.

Край на курса:            16.08.2024г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

 

Начало на следващ курс:     13.09.2024г.

Край на курса:                        20.09.2024г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

ИЗПИТ: В края на всеки месец.