Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на  курс:        13.10.2023г.

Край на курса:            20.10.2023г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

 

Начало на следващ курс:     03.11.2023г.

Край на курса:                        10.11.2023г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

ИЗПИТ: В края на всеки месец.