Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:    07.08.2020г.

Край на курса:                       14.08.2020г.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!!!!

ИЗПИТ: В края на всеки месец.