Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

 

Начало на следващ курс:    21.08.2018г.

Край на курса:                       02.09.2018г.

или

Начало на следващ курс:    21.09.2018г.

Край на курса:                       28.09.2018г.

 

ИЗПИТ: В края на всеки месец.