Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:  04.01.2018г.

Край на курса:                     11.01.2018г.  

ИЗПИТ: В края на всеки месец.