Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:    19.10.2018г.

Край на курса:                       26.10.2018г.

или

Начало на следващ курс:    09.11.2018г.

Край на курса:                       16.11.2018г.

 

ИЗПИТ: В края на всеки месец.