Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на  курс:        07.10.2022г.

Край на курса:            14.10.2022г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

 

Начало на следващ курс:     21.10.2022г.

Край на курса:                        28.10.2022г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

ИЗПИТ: В края на всеки месец.