Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

 

Начало на следващ курс:    01.06.2018г.

Край на курса:                       08.06.2018г.

или

Начало на следващ курс:    15.06.2018г.

Край на курса:                       22.06.2018г.

 

ИЗПИТ: В края на всеки месец.