Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на следващ курс:    07.02.2020г.

Край на курса:                       14.02.2020г.

ИЗПИТ: В края на всеки месец.