навигация

Курс - Категория "C"

 

КАТЕГОРИЯ  „С”

 

Товарни автомобили, чиято максимално допустима маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

   Кандидатът трябва да има навършени 18 години и да притежава

категория В.

ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Лична карта; ( копие)
  2. Шофьорска книжка; ( копие)
  3. Контролен талон; ( копие)
  4. Удостоверение за психологическа годност; ( копие)
  5. Диплома за минимум основно образование; ( копие)
  6. Снимки /35x45 мм/ - 2 броя

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:

 

Товарен автомобил МАН ( 16 скорости- бързи/бавни и половинки)

Учебен камион , оборудван по ADR /превоз на опасни товари по шосе/.

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:

14 учебни часа.

 Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ:

20 учебни часа.

- Градско шофиране;

- Използване на системите за намаляване на скоростта- моторна спирачка и ретардер;

- Работа с тахограф;

- Паркиране на заден ход в гараж

ИЗПИТ:

Теория: Листовки /вътрешен и външен (държавен)/.

30 въпроса. Време за решаване - 30 мин.

Максимален брой точки - 66. Минимален брой точки - 57.

Практика: /вътрешен и външен. (държавен)/

ДАТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРС:

02.10.2023    16.10.2023     30.10.2023,

или

индивидуално обучение