навигация

Курс - Категория "C+E"

 

КАТЕГОРИЯ  „С+ Е”

 

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно  превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория С от минимум една година от датата на получаване на СУМПС.

ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Лична карта; ( копие)
  2. Шофьорска книжка; ( копие)
  3. Контролен талон; ( копие)
  4. Справка от КАТ за „Нарушител от региона”;
  5. Диплома за минимум основно образование; ( копие)
  6. Снимки /35x45 мм/ - 2 броя

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:

 

- Товарен автомобил МАН ( 16 скорости- бързи/бавни и половинки), Учебен камион , оборудван по ADR /превоз на опасни товари по шосе/

- Ремарке- Лесно и удобно за маневриране, с 2 централно разположени оси (тип „люлка”)

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:

4 учебни часа.

 Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ:

16 учебни часа.

- Градско и извънградско шофиране;

- Маневриране и паркиране на полигон.

ИЗПИТ:

Теория: Листовки /вътрешен и външен (държавен)/.

15 въпроса. Време за решаване - 20 мин.

Максимален брой точки - 29. Минимален брой точки - 26.

Практика: /вътрешен и външен. (държавен)/

ДАТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРС:

02.10.2023    16.10.2023     30.10.2023,

или

индивидуално обучение

Записване Промоции Резултати