Комбиниран курс - Професионална компетентност + "C+E" категория

Начало на курс Професионална компетентност :

При записване до 12 часа на текущия работен ден, най-рано курсът може да започне на следващия ден.

Виж повече информация за професионална компетентност и "С +Е" категория.