Комбиниран курс - Професионална компетентност - товари+пътници

При записване до 12 часа на текущия работен ден, курсът може да започне най-рано на следващия работен ден.

Виж повече информация за курс "ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ".