навигация

Курс - Категория "D"

 

КАТЕГОРИЯ  „D”

 

Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача.  Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория С от минимум 2 години.

ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Лична карта; ( копие)
  2. Шофьорска книжка; ( копие)
  3. Контролен талон; ( копие)
  4. Удостоверение за психологическа годност; ( копие)
  5. Диплома за минимум основно образование; ( копие)
  6. Снимки /35x45 мм/ - 2 броя

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:

VOLVO B 12

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:

6 учебни часа.

 Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ:

16 учебни часа.

Градско шофиране;

ИЗПИТ:

Теория: Листовки /вътрешен и външен (държавен)/.

15 въпроса. Време за решаване - 20 мин.

Максимален брой точки - 32. Минимален брой точки - 28.

Практика: /вътрешен и външен (държавен)/

ДАТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРС:

02.10.2023    16.10.2023     30.10.2023,

или

индивидуално обучение