навигация

ADR - Консултанти по безопасността

 

Курс ADR- консултанти по безопасността

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА

  БЕЗПЛАТНИ    ПРАВНИ,    СЧЕТОВОДНИ   И   ДАНЪЧНИ     КОНСУЛТАЦИИ   

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА 

Начало на курс:              09.08.2024г.

Край на курса:                 16.08.2024г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О       О Б У Ч Е Н И Е !!

 

Начало на  следващ курс:     13.09.2024г.

Край на курса:                         20.09.2024г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О       О Б У Ч Е Н И Е !!

 

 

ИЗПИТ: В края на всеки месец.

 

Всички химически предприятия и транспортни фирми занимаващи се с превоз на опасни товари по шосе, трябва да имат назначен „Консултант по безопасността“ при превоза на опасни товари. За целта те преминават курс на обучение „ADR- консултанти по безопасност“ както следва:

 

Курс "ADR консултанти" - за придобиване

Курсът включва обучение по следните модули - Клас 1, Клас 2, Клас 7, Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, както и товари с UN номер: 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво: UN 1268, UN 1863.

  • - Първа част - решаване на тест с 20 отворени въпроса. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има 70% верни отговори. Време за решаване 80 мин.
  • - Втора част - състои се от 5 отделни модула. Всеки модул обхваща решаване на 2 казуса. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има общо 70% верни отговори и от двата казуса. Времето за решаване на двата казуса за всеки модул е 120 мин.

 

 

Курс "ADR консултанти" - за удължаване

Курсът включва обучение по следните модули - Клас 1, Клас 2, Клас 7, Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, както и товари с UN номер: 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво: UN 1268, UN 1863.

  • - Първа част - решаване на тест с 20 отворени въпроса. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има 70% верни отговори. Време за решаване 80 мин.
  • - Втора част - състои се от 5 отделни модула. Всеки модул обхваща решаване на 1 казус. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има 70% верни отговори на всеки казус. Времето за решаване на всеки казус е 60 мин.

 

Изпит


Изпитът за придобиване и удължаванесрока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е теоретичен и се състои от 2 части: решаване на тест с отворени въпроси и казуси.
 


Документи


За явяване на изпит кандидатите за „Консултант по безопасността“ представят в съответния областен отдел на ИА „АА“:
 

1. Заявление по образец, не по късно от 10 дни преди първата дата на избраната от него изпитна сесия.
2. Удостоверение за преминато обучение.
3. Валиден документ за самоличност.
4. Внесена такса за явяване на изпит.

 


Учебен център „БРИЗ“ притежава разрешение на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ №35/ 05.12.2007г. за организиране и провеждане на курсове за обучение на консултанти по безопасността за извършване на превоз на опасни товари по шосе.