навигация

Професионална компетентност за Шофьори

Курс „Професионална компетентност на водачи” за придобиване на „Карта за квалификация на водача” за превоз на товари и пътници.

 

Професионална компетентност“ или „Карта за квалификация на водача“ трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория: „С“, „С+Е“, „D”, „D+E” , за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. За целта те преминават курс, както следва:

Курс за периодично обучение - минимум 5 дни

Курсът за периодично обучение по професионална компетентност е за водачите придобили правоспособност за управление на МПС както следва:

 • Преди 10.09.2009г.- за кат. „С“ или „С+Е“
 • Преди 10.09.2008г.- за кат. „D“ или „D+E“
 • - Продължителност на курса за периодично обучение - 47 учебни часа
 •  
 •  

Курс за начално обучение - "Ускорен" -  минимум   18 дни

Ускореният курс за начално обучение по професионална компетентност е за водачите придобили правоспособност за управление на МПС както следва:

 • След 10.09.2009г.- за кат. „С“ или „С+Е“ и навършени 21 год.
 • След 10.09.2008г.- за кат. „D“ или „D+E“ и навършени 23 год.
 • - Продължителност на ускорения курс за начално обучение - минимум 187 учебни часа
 • - Изпитът се състои от две теоретични части
 •  

Курс за начално обучение - "Пълен"

Пълният курс за начално обучение по професионална компетентност е за водачите придобили правоспособност за управление на МПС както следва:

 • След 10.09.2009г.- за кат. „С“ или „С+Е“ и навършени 18 год.
 • След 10.09.2008г.- за кат. „D“ или „D+E“ и навършени 21 год.
 • - Продължителност на пълния курс за начално обучение - минимум 374 учебни часа
 • - Изпитът се състои от две теоретични части
 •  

 

Изпит

 
Изпитът е теоритичен и се състои от две части:
 
Първа част Тест, който включва 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути. При 50 или повече верни отговори, теста се смята за успешен и кандидата преминава към втора част.
Втора част - Тест с 20 отворени въпроса, индивидуални за всеки кандидат. Допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. Времето за решаване е общо 120 минути. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите.
 
Всеки кандидат успешно положил изпит, получава „Удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на товари или пътници“
 
 

Документи

 
За издаване на „Карта за квалификация на водача на МПС“ са необходими следните документи:
 1. Заявление по образец
 2. Удостоверение за завършен курс за „Професионална компетентност“ (Оригинал)
 3. Удостоверение за завършен курс за „Професионална компетентност“ (Копие- 1 бр.)
 4. Копие на лична карта, шоф. книжка и талон.
 5. Снимки (2 броя)- 35x45 мм

Подготвените документи и заявление се подават чрез съответния ОО „АА” за издаване на „Карта за квалификация на водача на МПС“. „Картата за квалификация на водача“ е със срок на валидност 5 години. Преди нейното изтичане водача посещава „Курс за периодично обучение“, за опресняване на знанията и удължаване на срока на валидност на своята „Професионална компетентност“.

 

 

Учебен център „БРИЗ“ притежава Удостоверение на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ № 11/06.06.2011г. за провеждане на курсове за начална квалификация на кандидати за придобиване на „Карта за квалификация на водача“ по Наредба № 41 от 04.08.2008г. ДВ бр. 73 от 2008г.