навигация

Курс - Категория "D"

 

КАТЕГОРИЯ  „D”

 

Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача.  Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория С от минимум 2 години.

ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Лична карта; ( копие)
  2. Шофьорска книжка; ( копие)
  3. Удостоверение за психологическа годност; ( копие)
  4. Диплома за минимум основно образование; ( копие)
  5. Снимки /35x45 мм/ - 2 броя

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:

VOLVO B 12

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:

6 учебни часа.

 Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ:

16 учебни часа.

Градско шофиране;

ИЗПИТ:

Теория: Листовки ( общо 200 въпроса масив) /вътрешен и държавен изпит/.

Изпит пред ДАИ - 15 въпроса. Време за решаване - 20 мин.

Максимален брой точки - 32. Минимален брой точки - 28.

Практика: /вътрешен и държавен изпит/

ДАТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРС:

 24.06.2024

   08.07.2024     22.07.2024

или

индивидуално обучение