навигация

Курс - Категория "C+E"

 

КАТЕГОРИЯ  „С+ Е”

 

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно  превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория С от минимум една година от датата на получаване на СУМПС.

ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Лична карта; ( копие)
  2. Шофьорска книжка; ( копие)
  3. Справка от КАТ за „Нарушител от региона”;
  4. Диплома за минимум основно образование; ( копие)
  5. Снимки /35x45 мм/ - 2 броя

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО:

 

- Товарен автомобил МАН ( 16 скорости- бързи/бавни и половинки), Учебен камион , оборудван по ADR /превоз на опасни товари по шосе/

- Ремарке- Лесно и удобно за маневриране, с 2 централно разположени оси (тип „люлка”)

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:

4 учебни часа.

 Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ:

16 учебни часа.

- Градско и извънградско шофиране;

- Маневриране и паркиране на полигон.

ИЗПИТ:

Теория: Листовки /вътрешен и държавен изпит/.

Изпит пред ДАИ - 15 въпроса. Време за решаване - 20 мин.

Максимален брой точки - 29. Минимален брой точки - 26.

Практика: /вътрешен и държавен изпит/

ДАТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРС:

  22.07.2024

   05.08.2024     19.08.2024

или

индивидуално обучение