навигация

Курс ADR за Шофьори


Курс ADR- превоз на опасни товари по шосе.

Курс по превоз на опасни товари по шосе (ADR) за шофьори/водачи.

 

Всички водачи, превозващи опасни товари по шосе, трябва да притежават „ADR свидетелство на водач“. За целта те преминават курс на обучение, както следва:

Курс "ADR" - за придобиване

Курсът за придобиване на "ADR" е предназначен за водачите, които нямат издадено "ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари по шосе". Курсът е с времетраене до 5 дни, в зависимост от модулите, за които кандидатът се явява, а те са съответно:

 • Основен - за превоз на пакетирани опасни товари, включително газ пробан- бутан в бутилки (до определено количество). Времетраене - 19 учебни часа
 • - Цистерни - за превоз на насипни материали и течности. Времетраене - 13 учебни часа
 • - Взривни вещества /Клас 1/ - за превоз на барут, динамит, фойерверки и други. Времетраене - 8 учебни часа
 • - Радиоактивни вещества /Клас 7/. Времетраене - 8 учебни часа

 • Изпит:

Изпитът се провежда всеки четен четвъртък на месеца в съответния областен отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и представлява тест със затворени въпроси и един възможен верен отговор, като тестовете са отделни за различните модули:

- Основен - 30 въпроса / максимум 6 грешки. Време за решаване - 60 мин.
- Цистерни - 15 въпроса / максимум 3 грешки. Време за решаване - 30 мин.
- Взривни вещества
- 15 въпроса / максимум 3 грешки. Време за решаване - 30 мин.
- Радиоактивни вещества - 15 въпроса / максимум 3 грешки. Време за решаване - 30 мин.


Курс "ADR" - за удължаване

Курсът за удължаване на "ADR" е предназначен за водачите, които имат издадено "ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари по шосе" и то е валидно в деня на изпита. Удължават се само модулите, които водачът притежава. Курсът е с времетраене до 5 дни, в зависимост от модулите, за които кандидатът се явява, а те са съответно:

 • - Основен - Времетраене 8 учебни часа
 • - Цистерни - Времетраене 4 учебни часа
 • Взривни вещества - Времетраене 2 учебни часа
 • - Радиоактивни вещества - Времетраене 2 учебни часа
   
 • Изпит:
 • Изпитът се провежда всеки четен четвъртък на месеца в съответния областен отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и представлява тест със затворени въпроси и един възможен верен отговор, като тестовете са отделни за различните модули:

  - Основен - 15 въпроса / максимум 3 грешки. Време за решаване - 30 мин.
  - Цистерни - 10 въпроса / максимум 2 грешки. Време за решаване - 20 мин.
  - Взривни вещества
  - 5 въпроса / максимум 1 грешки. Време за решаване - 10 мин.
  - Радиоактивни вещества - 5 въпроса / максимум 1 грешки. Време за решаване - 10 мин.

 

 

Документи

 

След успешното полагане на изпита, водачът подава документи чрез съответния ОО „АА” за издаване на „ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари по шосе“:

1. Заявление по образец
2. Снимки (2 броя)- 35x45 мм

 

„ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари по шосе“ е с валидност от 5 години. За подновяване водачът трябва да премине Курс „ADR”- за удължаване, преди срока на неговото свидетелство да изтече. В противен случай, кандидата отново трябва да посети Курс „ADR“- за придобиване.

 

 

Учебен център „БРИЗ“ притежава разрешение на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ №35/ 05.12.2007г. за организиране и провеждане на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари по шосе.