навигация

Полезна литература

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИ   ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИ Съдържание: *Методи за обезопасяване на товарите при ППС; *Използване на закрепващи приспособления за осигу... Виж повече
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - 474 ВЪПРОСА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - 474 ВЪПРОСА   Съдържание: *Обществен автомобилен превоз на пътници; *Превоз на пътници за собствена сметка; *Международен автомобилен превоз на п... Виж повече
Писмени инструкции 2017 Писмени инструкции 2017 Виж повече
ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ, ПОСТАВЯНИ НА ОПАКОВКИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ, ПОСТАВЯНИ НА ОПАКОВКИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
ИНТЕРАКТИВНО УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КАНДИДАТ-ШОФЬОРИ: КАТЕГОРИЯ ИНТЕРАКТИВНО УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КАНДИДАТ-ШОФЬОРИ: КАТЕГОРИЯ "В"   Съдържание: *Всички изпитни въпроси; *Общо устройство на автомобила; *Правила за движение по пътищата; Мобилно приложение за реш... Виж повече
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА ППС ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА ППС ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ   Съдържание: *Управление на превозно средство съгласно изискванията за безопасност; *Способност за оптимизиране на консумацията на гори... Виж повече
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КАНДИДАТ- ШОФЬОРИ  КАТЕГОРИЯ „С” и  „С+Е” УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА КАНДИДАТ- ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ „С” и „С+Е”   Съдържание: *Превоз на товари; * Общо устройство на МПС; *Ремаркета и системи за прикачване; *Изпитни въпроси и примерни тестове... Виж повече
ТРУД И ПОЧИВКА НА ШОФЬОРИТЕ – 199 ВЪПРОСА ТРУД И ПОЧИВКА НА ШОФЬОРИТЕ – 199 ВЪПРОСА   Съдържание: *Изисквания на Европейския съюз относно времето на управление на ПС, прекъсванията и почивките на шофьорите; *Работно врем... Виж повече
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ   Съдържание: *Гражданско, търговско и административно право. *Трудово и осигурително право. *Данъчно право. *Търговско и финансово упра... Виж повече
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ БРОШУРА 2017 ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ БРОШУРА 2017 Виж повече
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ – 530 ВЪПРОСА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ – 530 ВЪПРОСА   Съдържание: *Обществен автомобилен превоз на товари; *Превоз на товари за собствена сметка; *Международни автомобилни превози на то... Виж повече
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - ADR 2015 - ОСНОВЕН КУРС ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - ADR 2015 - ОСНОВЕН КУРС Съдържание: *Основни изисквания и опасности; *Сигнализация, задължения и забрани; *Изпитни въпроси – основен курс; *Мобилно приложен... Виж повече