Курс - ADR КОНСУЛТАНТ

Начало на  курс:        01.03.2024г.

Край на курса:            08.03.2024г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

 

Начало на следващ курс:     05.04.2024г.

Край на курса:                        12.04.2024г.

И Н Д И В И Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е!!

ИЗПИТ: В края на всеки месец.