Комбиниран курс - ADR + Професионална компетентност

При записване до 12 часа на текущия работен ден, курсът за професионална компетентност може да започне най-рано на следващия ден.

Виж повече информация за  курс ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ и курс ADR