Комбиниран курс - Професионална компетентност + "C" категория.

При записване до 12 часа на текущия работен ден, курсът може да започне най-рано на следващия ден.

Виж повече информация: професионална компетентност и "С" категория